Rohkea näyttää suunnan

Mind Gardenian perustaja Kaisa Kautto-Koivula on tunnettu visionääri ja suosittu luennoitsija. Hän näkee meneillään olevan murroksen rajun luonteen, mutta haluaa myös etsiä uusia positiivisia alkuja. Hän uskaltaa kyseenalaistaa ja auttaa löytämään uusia näkökulmia tuttujen laatikoiden ulkopuolelta.

Kaisa Kautto-Koivula tietää kokemuksesta millaista tasapainoilua on ajattelutyöntekijän arki.

Hän työskenteli yli 15 vuotta Nokiassa esimiestehtävissä, jossa hän viimeksi vastasi tulevaisuuden ennakoinnista ja uusien strategisten liiketoimintakonseptien kehittämisestä. Vuonna 2004 hän hyppäsi yritysmaailman huipulta uuden ajan airueeksi ja perusti oman yrityksen.

Kaisa Kautto-Koivula (tekn.lis. ja fil.tri) on toiminut asiantuntijana lukuisissa innovaatioiden johtamista ja informaatioyhteiskuntaa koskevissa kehityshankkeissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hän toimii myös dosenttina Tampereen ja Jyväskylän Yliopistoissa.

Kaisa Kautto-Koivula on valovoimainen ja innostava puhuja, jolla on hyvä kontakti yleisöön. Hän on saanut lyhyessä ajassa kymmeniä tyytyväisiä asiakkaita:  yrityssektori (kauppa, ICT, media, elintarvike, paperi), vakuutusala, teollisuusliitot, julkinen ala ja koulutussektori, työmarkkinajärjestöt, politiikka sekä erityisalojen konferenssit.

"Visiot syntyvät ihmisten unelmista, mutta vain jaettu visio voi toteutua"