Keskellä on ihminen

Talouden ja kilpailukyvyn piti olla välineitä hyvään elämään.

Niistä tulikin kaiken päämäärä ja arkielämämme isäntä. Lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten lisääntyvä pahoinvointi huutaa esiin uusia arvoja.

Henkisestä ja sosiaalisesta pääomasta pitää tulla talouden tärkein tuotannontekijä. Tämä vaatii  uusia toimintamalleja, mittareita ja visioita. Väistyvän teollisen ajan mallit toimivat enää hetken.

Tulevaisuudessa ihmisen − ja luonnon − pitää olla kaiken keskipisteenä. Muutoin ei talous, yhteiskunta tai yksittäinen yritys voi menestyä.

Mind Gardenia uskoo ihmisyyteen ja luonnon kunnioittamiseen. Ihmisyys ei tarkoita oman edun tavoittelua, vaan ihmisen syvimmän olemuksen ymmärtämistä ja jokapäiväistä hyvinvointia.

Yhteiskunta ei voi menestyä erillään yksilöistä ja vastoin heidän tarpeitaan. Tämä pätee etenkin tulevaisuuteen, jossa talous kasvaa innovaatioiden ja aineettoman tuotannon varassa.

Talous kukoistaa, kun ihminen voi hyvin. Siksi hyvinvoinnista pitää taas tehdä yhteiskunnan ja talouden keskeinen päämäärä.

Rohkeat ajattelevat toisin jo tänään